Nejde jen o výrobu krmiva pro psy a kočky!

Blåøyd, lysegrå siameser med sort nese og ører ser mot kameraet opp fra matskål med biter av våtfôr. Appetitt selger våtfôr i poser.

Značka Appetitt není pouhým výrobcem krmiva pro psy a kočky. Jsme oddaní dodržování přísných norem a regulací výroby, abychom vám mohli poskytnout krmivo nejvyšší kvality pro vaše mazlíčky. Od transparentního uvádění obsahu na obalech až po pečlivý výběr surovin a zpracování v našem výrobním závodě, představujeme společnost, která klade velký důraz na detaily. Každá jedna surovina je podrobena přísným kontrolám až do okamžiku, kdy je granule vyrobena, zabal­ena a odeslána k vám. Naší snahou je nejen poskytovat vám výživné krmivo pro vaše miláčky, ale také přispívat k udržitelnosti a lokální výrobě. Sledujeme nejvyšší standardy kvality skrze interní postupy a kontroly, abyste mohli být jisti, že vašim psům a kočkám nabízíte to nejlepší.

Transparentnost

Na obale krmiva pro psy a kočky od značky Appetitt naleznete důležité informace, které jsou klíčové pro správný výběr pro vaše domácí mazlíčky. Tato informace, známá jako „deklarace“, poskytuje detailní popis obsahu a nutričních hodnot. Čtením deklarace zjistíte, jaké suroviny jsou ve složení, poměr bílkovin, tuků a sacharidů, a další klíčové prvky. Tato transparentnost vám umožňuje přesněji odpovědět na individuální potřeby vašeho psa nebo kočky. Průvodce na obalu vám poskytne cenné informace o výživě, které vám pomohou vytvořit zdravý a vyvážený jídelníček pro vaše mazlíčky.

Proč je deklarace tak důležitá?

Deklarace na obalech krmiv pro psy a kočky má zásadní význam z několika důvodů. Za prvé, je to závazek v souladu s nejnovějšími předpisy Evropské unie, které Norsko přijalo prostřednictvím Dohody o EHP. Tato regulace, platná od 1. září 2011, je prosazována Norským úřadem pro bezpečnost potravin, a slouží k poskytnutí jednotných a přesných informací o krmivech dostupných na trhu.

Deklarace obsahuje podrobné informace o složení krmiva, včetně surovin, poměru živin jako jsou bílkoviny, tuky a sacharidy, a dalších klíčových prvků. Tato transparentnost umožňuje majitelům zvířat pečlivě vybírat krmivo podle individuálních potřeb svých domácích mazlíčků. Díky deklaraci mohou zákazníci snadno identifikovat, co přesně podávají svým zvířatům, a rozhodovat se na základě informovaných a odpovědných rozhodnutí.

Výroba, kvalita a udržitelnost 

Při výrobě našich krmiv pro psy a kočky klade značka Appetitt důraz na kvalitu, transparentnost a udržitelnost. Naše postupy jsou přísné, abychom zaručili nejvyšší standardy. Jelikož jsme norskou společností, musíme splňovat přísné normy norských úřadů.

Věnujeme zvláštní pozornost kvalitě surovin, a proto všechny naše suroviny musí být bez GMO. V Norsku platí nulová tolerance k salmonelám, a proto suroviny musí mít certifikát potvrzující absenci této bakterie. Živočišné suroviny pochází od hospodářských zvířat s vynikajícím zdravotním stavem, a u mořských surovin dbáme na udržitelný odlov ryb, sledujeme obsah těžkých kovů a minimalizujeme negativní dopady na životní prostředí.

Našimi hlavními zdroji bílkovin jsou drůbež a ryby, získávané výhradně od norských výrobců. Ačkoliv některé suroviny nemůžeme získat v Norsku, snažíme se vybírat je co nejblíže, například rýži z Itálie. Takto zajišťujeme kontrolu a minimalizujeme ekologickou stopu.

V norské potravinářské výrobě využíváme unikátní zbytkové suroviny, jako je vápník z vaječných skořápek, a minimalizujeme množství odpadu. Norské nízké používání antibiotik v užitkových zvířatech a nízká úroveň problémů s MRSA jsou další důvody, proč volit norské produkty. S naším krmivem svým mazlíčkům servírujete kvalitní, udržitelné a bezpečné stravování.

 

 
 

Jak probíká kontrola kvality surovin a produktů?

Na celé výrobní lince krmiv pro psy a kočky dodržujeme pečlivě stanovené postupy kontroly kvality. Suroviny, které vstupují do továrny, i hotové krmivo procházejí podrobným interním analytickým programem, který běží paralelně s analýzami provedenými nezávislými laboratořemi. Toto opatření slouží ke zvýšení bezpečnosti našich produktů a zajištění přesného složení krmiv v každé výrobní sérii. Naše zařízení je certifikováno podle normy ISO-9001.

Po příjezdu surovin do závodu jsou podrobeny hygienické analýze, kontrole obsahu nežádoucích látek a chemickému složení. Každá surovina je důkladně zkoumána a vzorky každé šarže jsou uchovávány až do doby vypršení data spotřeby krmiva. Během výroby pečlivě sledujeme stupeň rozmělnění surovin a dbáme na správnou velikost částic, provádíme tzv. výrobní sken. Analyzujeme obsah tuku, bílkovin a vody v krmivu, a v případě odchylek je výroba okamžitě zastavena, aby bylo zajištěno, že množství odpovídá hodnotám deklarovaným na obale krmiva.

Před balením a odesláním krmiva na trh skenujeme všechny pytle a provádíme kontrolu detektorem kovů. Tím zajistíme, že do krmiva nepronikly žádné cizí předměty. Celý proces od surovin po konečný výrobek podléhá pečlivým kontrolám a zárukám kvality, což nám umožňuje dodávat našim zákazníkům bezpečné a výživné krmivo pro jejich mazlíčky.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping